Ние предлагаме висококачествени счетоводни услуги, данъчни, правни и финансови консултации, поддържаме екип от експерти за нуждите на малкия и среден бизнес

Надка Стоянова

Управител – Регистриран одитор № 0143/1994

Милена Стоянова

Управител – Регистриран одитор № 0783/2013

Йордан Стоянов

Управител

Екатерина Владимирова

Одитор

Атанаска Чакалска

Одитор

Венцислав Ангелов

Одитор

Дияна Петрова

Одитор

Мария Панова

Счетоводител

ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2017 Г.
22.01.2018г. 09:00 - 17:00
СЕМИНАР
ИЗМЕНЕНИЯ В ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2018 Г.
22.01.2018г. 09:00 - 17:00
СЕМИНАР