ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2017 Г.
22.01.2018г. 09:00 - 17:00
СЕМИНАР
ИЗМЕНЕНИЯ В ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2018 Г.
22.01.2018г. 09:00 - 17:00
СЕМИНАР